Vi bruger meget tid på at rådgive såvel kunder som kollegaer. Det er vigtigt for os, at en opgave aldrig bliver løst i blinde, men at vi sikre os at der bliver brugt de materialer der kræves for hver specifikke opgave. Det er ligeledes vigtigt at materialerne der bliver brugt også monteres korrekt, hvis man skal opnå det bedste resultat. Derfor rådgiver vi også andre montører og kollegaer indenfor branchen. Vi tilbyder også undervisning i både folie og solfilmsmontering.

Vi giver vores kunder værdiløsninger og ser resultater med materialer hvor anvendelsensmulighederne nærmest er uendelige.

Det viser sig ofte at det er skræddersyede løsninger der optimerer slut-værdien for kunden, når der er et visuelt behov.

Ved nybyggeri eller optimering af kontor-lokaler, butiks-lokaler, boliger, lager-haller og lign. er der ofte store gevinster som energibesparelser og lys-styring at hente ved montering af solfilm. Mulighederne er mange – og vi yder rådgivning om valg af rette materiale og montering.